دیدگاه اسلام درباره دریا چیست؟

 

 در قرآن کریم آیات متعددی درباره اهمیت دریا، سفر از راه دریا و بیرون آوردن مواد غذایی و غیرغذایی از دریا آمده است.

به گزارش ایسنا، دریا از منابع عمده مواد پروتئینی پر است و یکی از مهمترین شناخت زندگی و اسرار حیات در دریانوردی خلاصه می‌شود و مسلمانان گام‌های مهمی در مورد دریا، علوم و تخصص‌های دریایی برداشته‌اند.

خداوند در آیه 96 سوره مائده می‌فرماید: صید در دریا و استفاده خوراکی از آن برای شما حلال است.

خداوند در آیه 14 سوره نحل می‌فرماید: او (خدا) است که دریا را مسخر شما کرد تا از آن گوشت تازه بخورید.

خداوند در آیه 66 سوره اسراء می‌فرماید: کشتی در دریا برای فایده رساندن به مردم روان است.

امام علی(ع) در خطاب به مردم بصره می‌فرمایند: آب را مسخر شما کرد که صبح و شام در اختیار شماست، تا معاش شما را راست کند و دریا را سبب فزونی درآمد شما قرار داد.

امام صادق(ع) می‌فرمایند: به آدمی آموختند که چگونه امور دنیای خود را سامان دهد (و نیازهای خویش را در زندگی برآورده سازد) مانند زراعت کردن و استفاده از کشتی و غواصی در دریا و تدبیرهای گوناگون برای شکارکردن ددان و پرندگان و ماهیان.

امام صادق(ع) می‌فرمایند: اگر در سودمندی این آب فراوان انباشته در دریاها شک داری و می‌گویی که فایده آن چیست؟ پس بدان که این آب محل زندگی تعداد بیشماری از گونه‌های ماهی و جانوران دریایی است و معدن مروارید و بسد (مرجان سرخ) و عنبر و گونه‌ها و چیزهایی دیگر که از دریا استخراج می‌شود و ساحل‌های آن جایگاه روییدن عود یلنجوج (عود خوشبو) و گونه‌هایی از گیاهان معطر و دارویی است؛ سپس دریا مرکب مردم و راه حمل و نقل کالاهای بازرگانی است که از سرزمین‌های دور به دست مردم می‌رسد، مانند کالاهایی که از چین به عراق می‌رسد یا از عراق به چین فرستاده می‌شود. اگر بنا بود که این کالاها جز با چارپا جا‌به‌جا نشود، از رواج می‌افتاد و در محل و در دست صاحبان خود باقی می‌ماند، چه مزد حمل آنها از بهای خود آنها تجاوز می‌کرد و هیچ کس آماده حمل آن نمی‌شد و در این صورت دو پیامد داشت. یکی نایابی بسیاری از چیزهایی که نیاز فراوان به آنها وجود دارد و دیگری قطع شدن وسیله معاش کسانی که آنها را حمل می‌کنند و از برکت آنها زندگی خود را می‌گذرانند.

پی نوشت:   سوره مائده، آیه 96  .سوره نحل، آیه 14.سوره اسراء، آیه 66 .بحار 60/39.بحار 3/82-83.بحار 3/122-123

منبع الحیات، محمدرضا حکیمی

 

 

 
برچسب ها :
دیدگاه اسلام درباره دریا ,