کتاب «حقوق بین­‌الملل دریاها و تحقیقات علمی دریایی» 
تالیف عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی منتشر شد.


برای کسانی که به این موضوع علاقه مندند.مطالب مرتبط :
توضیحات بیشتر :