کتاب صنایع و فناوری های دریایی به منظور آشنایی با مباحث مختلف حوزه صنعت دریا به همت ستاد توسعه دریایی انتشار یافت. صنایع دریایی با وجود حوزه های متنوع آن از قبیل کشتی سازی ، فراساحل ، شیلات، حمل و نقل ، صنایع نظامی و گردشگری به عنوان یکی از راهبردی ترین حوزه های کشور شناخته شده و توجه به این صنعت موجب رشد و شکوفایی اشتغال و اقتصاد کشور می شود.  در این راستا ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی تدوین کتاب صنایع و فناوری های دریایی را در دستور کار خود قرار داده است. این کتاب حاوی اطلاعاتی در خصوص صنایع دریایی و همچنین فناوری های موجود در این حوزه به منظور آشنایی با فرصتها و ظرفیت های موجود برای بهره برداری از این موهبت الهی است.
مطالب مرتبط :
کتاب صنایع و فناوری های دریایی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران